Informatie Quiz Overzicht Referenties Over mij Contact

Plantherkenning

Met deze website kunt u uw plantenkennis uitbreiden met behulp van een volledig door u samen te stellen planten-quiz. Hierbij krijg je een compilatiefoto van een wild in Nederland voorkomende plantensoort te zien en kunt u uit een multiple-choice lijst selecteren welke soort u denkt te herkennen. De quiz is volledig door u samen te stellen door bijvoorbeeld een categorie aan planten te kiezen, het aantal vragen te bepalen, aan te geven of u de Nederlandse of wetenschappelijke naam wil oefenen en door te kiezen of u de soortnaam of de familienaam wil geven als antwoord.

 • Quiz
  Hier kunt u uw plantenkennis testen door middel van een door u samen te stellen plantenquiz.
 • Overzicht
  Hier kunt u alle opgenomen plantensoorten en bijbehorende informatie bekijken en bestuderen.
 • Referenties
  Hier kunt u alle gebruikte bronnen vinden, we gebruiken enkel zelfgemaakte foto's, dus daar is geen bron voor te vinden.
 • Over mij
  Informatie over mijn achtergrond.
 • Contact
  Hier kunt u vragen, opmerkingen en suggesties kwijt. Ook kunt u aangeven fotomateriaal te willen delen van plantensoorten die nog niet zijn opgenomen op de website. Uw naam zal dan onder de foto vermeld worden.

Er zijn momenteel 1202 soorten ingevoerd.

Succes met het bestuderen van de planten!